അഭിപ്രായങ്ങള്‍

പുനലൂര്‍- പാലക്കാട്് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ അനുവദിക്കണം

പ്രിയരെ, ഇന്ന്് സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്ന പുനലൂര്‍- പാലക്കാട്് പാലരുവി എക്സ്പ്രസിന്റെ കന്നിയാത്രയില്‍ കോട്ടയത്ത് തീവണ്ടി തടയാനുളള തീരുമാനം അത്യധികം വേദനയോടെയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എടുത്തത്. മധ്യ കേരളത്തിലെ ഈ പുതിയ ട്രയിനെ [...]

പാർട്ടിക്ക് അഭിമാനകരമായ വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടർമാർക്കും വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് പി.ആര്‍. ശശിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

മുന്നണി വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നില്ക്കാൻ ചരൽക്കുന്നിലെ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം ) നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രിയ അംഗീകാരമാണ് മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുംമുറി വാര്‍ഡില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് മത്സരിച്ച് [...]